Politica de confidențialitate

Declarație privind confidențialitatea

Introducere

S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L știe că sunteți interesați de modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate, recunoscând, în același timp, importanța protecției confidențialității.

Declarația privind confidențialitatea vă explică modul în care S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L și toate filialele sale colectează și gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta conține informații despre datele pe care le colectăm, despre modul în care le utilizăm, justificarea și beneficiile pentru dumneavoastră.

Vă rugăm să ne contactați la adresa de email office@pegustate.ro în cazul în care aveți întrebări sau observații, sau în care doriți să ne transmiteți o solicitare referitoare la oricare dintre drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

Prezenta declarație privind confidențialitatea a fost actualizată cel mai recent la data de 12.02.2020

Principii de bază și angajamentul asumat privind confidențialitatea

În cadrul S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L ne-am asumat angajamentul de a vă proteja dreptul la confidențialitate. Obiectivul nostru îl reprezintă protecția tuturor datelor cu caracter personal pe care le deținem, gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un mod responsabil și asigurarea transparenței în practicile desfășurate. Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. În acest sens, ne-am asumat respectarea următoarelor principii de bază:

 • nu aveți obligația de a ne furniza date cu caracter personal solicitate de către noi. Cu toate acestea, în cazul în care optați pentru a nu ni le transmite, există posibilitatea ca noi să nu vă putem oferi anumite servicii sau produse;
 • colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră se face în baza scopurilor exclusive definite în prezenta Declarație priind confidențialitatea sau a celor specifice pe care vi le transmitem și/sau pentru care v-ați exprimat consimțământul;
 • obiectivul nostru îl reprezintă colectarea, prelucrarea și utilizarea unui volum cât mai redus posibil de date cu caracter personal;
 • în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate în practică, intenționăm să le păstrăm cât mai exacte și actuale posibil.
 • în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm nu mai sunt necesare în scopurile prevăzute și nu ni se impune obligația legală de a le păstra, vom aplica toate măsurile necesare pentru a le șterge, distruge sau anonimiza permanent.
 • datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise, vândute, închiriate sau dezvăluite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta Declarație privind confidențialitatea.

Ce tip de date cu caracter personal colectăm?

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt diferite, în funcție de  scop, dar și de produsul sau serviciul pe care vi-l oferim.

În general, putem colecta în mod direct de la dumneavoastră următoarele date cu caracter personal:

 1. date cu caracter personal de contact, precum nume, adresă de e-mail, adresă de domiciliu și numere de telefon;
 2. informații de autentificare cont, precum ID utilizator, nume și parolă utilizator e-mail. Acestea sunt necesare în vederea generării unui cont personal de utilizator într-una din comunitățile noastre din mediul online;
 3. mesajele pe care le transmitem reciproc, care pot include informații referitoare la discuțiile avute pe serviciile tip chat, serviciile de asistență și/sau servicii asistență clienți;
 4. informații demografice, precum vârsta, sexul și preferințe asociate stilului de viață. Preferințele asociate stilului de viață pot include anumite produse pe care le oferim, precum și interesele dumneavoastră asociate produselor respective;
 5. istoricul de navigare, precum paginile accesate, data accesării, locația accesării și adresa IP;
 6. informații asociate plăților pentru achizițiile efectuate într-unul din magazinele noastre online. Informațiile asociate plăților se referă, în general, la numele necesar facturării, adresa de facturare și date despre plată, precum detalii despre cardul dumneavoastră de credit sau numărul de cont bancar.
 7. informații asociate stării dumneavoastră de sănătate;
 8. informații despre alte persoane, precum date cu caracter personal care aparțin membrilor familiei, în cazul în care ni le oferiți în mod direct;
 9. profiluri din mediile sociale;
 10. în cazul în care aplicați pentru un post în cadrul companiei noastre, vom colecta date suplimentare cu caracter personal, precum istoricul locurilor de muncă, al educației, precum și referințe ale angajatorilor anteriori.

De asemenea, putem colecta date cu caracter personal care vă aparțin, în mod indirect, în cazul în care:

 1. distribuiți conținut pe paginile din mediile sociale, pagini de internet sau aplicații, conținut asociat produselor noastre sau ca răspuns la campaniile noastre promoționale din mediile sociale; sau
 2. Citim sau colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal citind informațiile colectate de pagini de internet diferite (de exemplu, în cazul în care plasăm o reclamă pe o pagină terță de internet; prin accesarea acelei reclame noi putem primi informații despre dumneavoastră și despre alți vizitatori, în vederea calculării numărului de accesări și succesului reclamei respective).

De ce colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Motivul pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal este de a vă putea oferi cele mai bune experiențe online, dar și un nivel de calitate superioară al serviciilor de asistență clienți. În mod special, putem colecta, deține, utiliza și dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. pentru a opera plățile dumneavoastră, în cazul în care achiziționați produsele noastre, pentru a vă putea informa despre statusul comenzii, a răspunde la întrebările și solicitările dumneavoastră și pentru a analiza și gestiona potențialele reclamații;
 2. pentru a prelucra și a răspunde întrebărilor dumneavoastră sau pentru a vă contacta și vă transmite răspunsurile și/sau solicitările;
 3. pentru a ne dezvolta și îmbunătăți gama noastră de produse, servicii, mijloace de comunicare și funcționalitatea paginilor de internet;
 4. pentru a vă transmite informații și pentru a administra procedura de autentificare și/sau abonare la newsletterul nostru sau la alte informări;
 5. pentru a gestiona procedurile comerciale obișnuite asociate participării dumneavoastră la concursuri, tombole sau activități promoționale, sau solicitări;
 6. pentru a putea autentifica identitatea persoanelor care ne contactează prin telefon, mijloace electronice sau de alt tip;
 7. pentru cursuri de formare interne și în scop de asigurare a calității;
 8. Pentru a înțelege și evalua interesele, dorințele, necesitățile în schimbare ale clienților, în vederea îmbunătățirii paginii de internet, a produselor sau serviciilor noastre, și/sau dezvoltării de noi produse și servicii;
 9. pentru a vă oferi produse și mesaje personalizate, precum și recomandări, în calitate de clienți;

De asemenea, putem avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării obligațiilor legale sau în contextul unei relații contractuale pe care o avem cu dumneavoastră.

În cazurile în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile mai sus menționate sau în alte scopuri, avem obligația de a vă informa în acest sens anterior sau la momentul colectării lor.

În cazurile necesare, vă vom solicita consimțământul pentru a prelucra datele cu caracter personal. În cazurile în care ne acordați consimțământul pentru activitățile de prelucrare, aveți dreptul de a-l retrage la orice moment.

Drepturile dumneavoastră

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal care vă aparțin, dumneavoastră beneficiați de mai multe drepturi pe care le puteți exercita în orice moment. Vă oferim mai jos o prezentare a acestor drepturi, împreună cu impactul pe care îl au asupra dumneavoastră. Vă puteți exercita drepturile prin intermediul paginii noastre de contact: office@pegustate.ro

Drept de accesare și corectare date cu caracter personal

Aveți dreptul de a accesa, corecta sau actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal la orice moment. Înțelegem importanța acestui lucru și, în cazul în care doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de email: office@pegustate.ro.

Drept de portabilitate date

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt portabile. Aceasta înseamnă că ele pot fi transferate, copiate sau transmise electronic. Cu toate acestea, dreptul se aplică exclusiv în cazul în care:

 1. prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră;
 2. prelucrarea are ca scop executarea unui contract;
 3. prelucrarea se efectuează prin mijloace automate;

În cazul în care doriți să vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de email: office@pegustate.ro.

Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră, în cazul în care:

 1. datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate; sau
 2. vă retrageți consimțământul acordat anterior în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, nemaiexistând un temei legal în acest sens; sau
 3. refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct; sau
 4. refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în interese legitime ale S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L(precum îmbunătățirea generală a experienței utilizatorului pe paginile noastre de internet);
 5. datele cu caracter personal nu sunt prelucrate legitim; sau
 6. datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse în baza unei obligații legale.

În cazul în care doriți ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem și care vă aparțin, vă rugăm să ne comunicați printr-un e-mail la office@pegustate.ro, urmând ca noi să aplicăm măsuri rezonabile pentru a vă răspunde la solicitare, în conformitate cu normele legale.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm nu mai sunt necesare în scopurile prevăzute și nu ni se impune obligația legală de a le păstra, vom aplica toate măsurile necesare pentru a le șterge, distruge sau anonimiza permanent.

Drept de restricționare prelucrare

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care

 1. nu aveți convingerea că datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră sunt exacte; sau
 2. datele cu caracter personal nu sunt legal prelucrate, și, în locul ștergerii lor, preferați să restricționăm prelucrarea; sau
 3. nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile colectării lor, dar le solicitați în vederea înaintării, exercitării sau apărării împotriva unei acțiuni în justiție; sau
 4. v-ați exprimat refuzul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dar noi așteptăm confirmarea dacă interesele asociate refuzului le depășesc pe cele legitime referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră.

În cazul în care doriți restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă aparțin, vă rugăm să ne comunicați printr-un e-mail la adresa office@pegustate.ro, urmând ca noi să aplicăm măsuri rezonabile pentru a vă răspunde la solicitare, în conformitate cu normele legale.

Drept de refuzare

Aveți dreptul de a refuza prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la orice moment. Vă rugăm să ne contactați printr-un email la adresa: office@pegustate.ro.

Drept de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune în mod direct la autoritatea de supraveghere o reclamație referitoare la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Înțelegem faptul că securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă. Depunem toate eforturile pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva utilizării necorespunzătoare, a interferenței, pierderii, accesării neautorizate, modificării sau dezvăluirii. Am implementat mai multe măsuri de securitate pentru a contribui la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. De exemplu, implementăm instrumente de control acces, sisteme firewall și servere sigure, cu criptarea datelor cu caracter personal.

Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cazul în care transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal afiliaților sau altor organizații, ne asigurăm că procedăm astfel exclusiv în relația cu organizații care protejează și garantează acest tip de date, cu respectarea legislației cu privire la confidențialitate în vigoare în mod similar sau asemănător procedurilor proprii.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise, vândute, închiriate sau dezvăluite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta Declarație privind confidențialitatea. Cu toate acestea, există posibilitatea de a transmite datele dumneavoastră la solicitarea autorităților legale și/sau guvernamentale.

Transfer internațional de date

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în afara Spațiului Economic European (EEA). În cazul prelucrării în afara EEA, S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L va garanta că acest tip de prelucrare de date transfrontalieră este protejată prin măsuri corespunzătoare.

Măsurile aplicate de protecție a prelucrării de date transfrontaliere includ:

 1. Clauze contractuale standard autorizate de Comisia Europeană. Aceste clauze contractuale standard asigură măsuri de protecție suficiente pentru respectarea normelor de conformitate și securitate prevăzute de Regulament European General privind Protecția Datelor; sau
 2. Certificări prin care se atestă că terțele părți din afara EEA prelucrează datele cu caracter personal prin metode conforme cu Regulamentul European General privind Protecția Datelor. Aceste certificări sunt autorizate fie de către Comisia Europeană, o autoritate de supraveghere competentă sau un organism național competent de acreditare, în termenii Regulamentului General de Protecție a Datelor.

Procese automate de luare a deciziilor și analiză de profil

În cazul anumitor servicii și produse, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automate. În esență, aceasta înseamnă că deciziile se iau automat, fără intervenție umană.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de analiză de profil, pentru a putea estima comportamentul dumneavoastră în cazul paginii noastre de internet sau produselor pentru care vă puteți manifesta interesele.

În cazul în care intenționăm să aplicăm aceste metode, vă vom informa cu siguranță în acest sens, oferindu-vă oportunitatea de a vă exprima refuzul în avans. De asemenea, ne puteți contacta la office@pegustate.ro pentru mai multe informații cu privire la un astfel de tip de prelucrare.

Cookies și alte tehnologii

De asemenea, putem colecta date cu caracter personal despre dumneavoastră prin intermediul utilizării cookies și a altor tehnologii. Acest lucru se poate întâmpla atunci când vizitați paginile proprii sau ale terților, vizualizați promoțiile online, sau utilizați aplicații mobile proprii/ale terților și și care pot include următoarele informații:

 1. informații despre browser dispozitiv și sistem de operare;
 2. adresă IP a dispozitivului utilizat;
 3. pagini de internet proprii pe care le vizualizați;
 4. link-uri pe care le accesați la interacțiunea cu serviciile proprii.

Vă rugăm să citiți declarația noastră cu privire la cookies pentru mai multe informații.

Informații de contact

În cazul în care aveți întrebări, observații sau reclamații cu privire la prezenta Declarație privind confidențialitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de email: office@pegustate.ro.

Craiova, judetul Dolj