Termeni și Condiții

  1. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fară limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri intre Dumneavoastră și S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L. sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați, fară limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugam să părăsiți acest Site.

2. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzind fară limitare toate textele și imaginile („Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L. Este strict interzisa utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fară permisiunea în scris a proprietarului „Conținutului”. De asemenea, vă informam că S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L își vor asigura și impune în mod hotărît recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuala în conformitate cu legile în vigoare, ajungind daca este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuala în judecata prin instanțele penale.

3. Utilizarea Site-ului

S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L acorda permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții: 

• puteți descarcă Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuala cuprinse în Conținut; • nu aveți permisiunea să utilizați imagini cu persoane sau locuri din Site fară acordul în scris al S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L

• Conținutul din Site-ului poate fi reprodus doar în scopuri editoriale în ziare, reviste de circulație generala, publicații comerciale și posturi de radio și televiziune; 

• Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fară acordul în scris al S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L;

• Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișă sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hartuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încurajă un comportament ce vă putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civila, sau ar încalcă în alt mod legea. 

• S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se vă conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordona societății S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișă sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului; 

• Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin posta electronica sau prin alta modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate că neconfidentiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuala determinate.

5. Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare” fară a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresa sau implicita.

6. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L și funcționarii, directorii, agenții sau orice alta parte implicata în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului sau. S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.Lnu își asuma nicio responsabilitate și nu vă fi răspunzătoare pentru nici o dauna sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai daca veți dori aceasta.

8. Revizuiri ale acestor Conditii de Utilizare

S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L poate, în orice moment și fară notificare prealabila, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea vă trebui să vizitați aceasta pagina a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate. Este interzisa utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hartuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încurajă un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau încalcă vreo lege. Compania vă coopera deplin cu orice autorități care aplica legea sau orice ordin judiciar care solicita sau ordona Companiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale;

Utilizați acest site pe propria responsabilitate. nici compania S.C DISTRIBUTIE PE GUSTATE S.R.L., nici sucursalele, afiliații, directorii sau managerii, nici agenții sai sau terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent daca se realizează pe baza unui contract, responsabilitate stricta sau alta modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

9. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instanțele competente din Romania vor avea jurisdicție exclusiva asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Craiova, judetul Dolj